Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740.

 

De NEN 5740 is het gebruikelijke bodemonderzoek voor koop en verkoop van een huis of bedrijfspand, bouwvergunningen en nul- of eindsituatie. In het nulsituatiebodemonderzoek staan alle mogelijk bodembedreigende activiteiten van een bedrijf.

Een eindsituatiebodemonderzoek is een herhaling van dit onderzoek. Hiermee vergelijken we de resultaten van beide onderzoeken. Het verkennend bodemonderzoek bestaat uit verschillende fases, beginnend bij het bovenstaande historische onderzoek. Vervolgens bepalen we de onderzoeksstrategie en nemen we monsters uit de bodem. Daarna analyseert een geaccrediteerd laboratorium de monsters. Ten slotte verwoorden we alle resultaten in een rapportage of in het geval van een bodemscan: een samenvatting.