Grondig onderzoek tot op de bodem

We moeten zuinig zijn op onze aarde. Daarom is grondig onderzoek van belang voor stappen zoals het aanvragen van een milieu- of bouwvergunning of bestemmingswijziging, aankoop of verkoop. Bodeminzicht bekijkt het verleden, het heden en de toekomstige bestemming van elke grond. 

Historisch onderzoek 

Historisch onderzoek is een archiefonderzoek van de onderzoekslocatie en aangrenzende percelen. U weet na dit onderzoek of er bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden die de bodem van de locatie negatief beïnvloed kunnen hebben.

Nader onderzoek

Als uit het verkennend bodemonderzoek blijkt dat de grond verontreinigd is, heeft u een nader onderzoek nodig. Hierbij onderzoeken we de omvang en de risico’s van de verontreiniging. De uitkomsten van deze onderzoeken brengt Bodeminzicht voor u in kaart.

Een ondergrondse of bovengrondse tank

Wanneer sprake is (geweest) van een ondergrondse of bovengrondse tank, onderzoeken we of dit heeft geleid tot verontreiniging van de bodem en het grondwater. Voor sanering van de tank is dit onderzoek noodzakelijk. 

Overige diensten

  • Grondwatermonitoring
  • Keuren van partijen grond conform het Besluit Bodemkwaliteit
  • Asbestonderzoek conform protocol 2018
  • Infiltratie-onderzoek (onderdeel waterparagraaf) en geohydrologisch advies