Van bodemscan tot bodembalans

Ja, ik wil een historisch bodemonderzoek

Grondig onderzoek tot op de bodem

We moeten zuinig zijn op onze aarde. Daarom is grondig onderzoek van belang voor stappen zoals het aanvragen van een milieu- of bouwvergunning. Bodeminzicht bekijkt het verleden, het heden en de toekomstige bestemming van elke grond. 

Historisch onderzoek 

Historisch onderzoek is een archiefonderzoek van de onderzoekslocatie en aangrenzende percelen. U weet na dit onderzoek of er bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden die de bodem van de locatie negatief beïnvloed kunnen hebben.

Nader onderzoek

Als uit het verkennend bodemonderzoek blijkt dat de grond verontreinigd is, heeft u een nader onderzoek nodig. Hierbij onderzoeken we de omvang en de risico’s van de verontreiniging. De uitkomsten van deze onderzoeken brengt Bodeminzicht voor u in kaart.

Bodemscan

Bij een bodemscan wordt het verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 uitgevoerd, maar de resultaten krijgt u in een samenvatting toegestuurd. U bespaart hiermee de kosten aanzienlijk. De bodemscan is bij het kleinste onderzoek ruim € 200,- goedkoper dan een compleet onderzoek. De prijzen zijn afhankelijk van de onderzoekslocatie. 


Wat kunt u hiermee?

Een bodemscan wordt uitgevoerd voor de aankoop of verkoop van een huis, bedrijfspand of stuk grond. U kunt de (ver)kopende partij volledig informeren over de milieutechnische toestand van het betreffende perceel. Hiermee voorkomt u vertraging en onaangename verrassingen in het verkoopproces. Als de (ver)kopende partij toch nog de complete rapportage wil inzien, dan kan dat natuurlijk.

Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740.

De NEN 5740 is het gebruikelijke bodemonderzoek voor koop en verkoop van een huis of bedrijfspand, bouwvergunningen en nul- of eindsituatie. In het nulsituatiebodemonderzoek staan alle mogelijk bodembedreigende activiteiten van een bedrijf.

Een eindsituatiebodemonderzoek is een herhaling van dit onderzoek. Hiermee vergelijken we de resultaten van beide onderzoeken. Het verkennend bodemonderzoek bestaat uit verschillende fases, beginnend bij het bovenstaande historische onderzoek. Vervolgens bepalen we de onderzoeksstrategie en nemen we monsters uit de bodem. Daarna analyseert een geaccrediteerd laboratorium de monsters. Ten slotte verwoorden we alle resultaten in een rapportage of in het geval van een bodemscan: een samenvatting.

Een ondergrondse tank
Wanneer sprake is (geweest) van een ondergrondse tank, onderzoeken we of dit heeft geleid tot verontreiniging van de bodem en het grondwater. Voor sanering van de tank is dit onderzoek noodzakelijk. 

Ja, ik wil meer weten over tankonderzoek

Overige diensten

  • Grondwatermonitoring
  • Keuren van partijen grond conform het Besluit
  • Bodemkwaliteit
  • Asbestonderzoek conform protocol 2018
  • Asbestinventarisatie van gebouwen
  • Archeologisch onderzoek
  • Watertoets en geohydrologisch advies
  • Flora en faunaonderzoek
Ja, ik wil een grondig bodemonderzoek

Bodeminzicht
Jekschotstraat 12 
5465PG Veghel, Noord-Brabant

T: (0413) 287068

E: info@bodem-inzicht.nl

Telefonisch bereikbaar

Ma t/m Za: 08.30 – 18.30 uur

Privacy

KvK-nummer
52743047